Značení

SureTag Labeling Kit SureTag Labeling Kit poskytuje reagencie potřebné k přečištění a naznačení DNA při přípravě hybridizace u metod aCGH, ChIP-on-chip, DNA metylace nebo genové expresi (FFPE vzorky...