Yeast Protein Expression

Vektory pESC jsou sérií epitopem značených vektorů pro expresi eukaryotních genů v kvasinkách S. cerecisiae. Každý vektor obsahuje kvasinkové promotory GAL1 a GAL10 v opačných orientacích. S těmito...