Viral-Mediated Delivery

Expresní systém ViralPort Retroviral Gene je komplexní genová linie produktů poskytujících transdukční účinnost blížící se 100 % v široké škále mitotických buněk. Vysoce účinný systém pro funkční...
Systém AdEasy vám oproti tradičním metodám ušetří několik měsíců práce tím, že homologní rekombinací v E. coli produkuje rekombinantní adenovirový plasmid. Systém AdEasy XL obsahuje buňky BJ5183,...
Systém AAV Helper-Free odstraňuje požadavek na koinfekci divokým typem adenoviru jak u produkčního kroku s AAV vektorem, tak u titračního kroku AAV stocku, což dělá systém bezpečnějším a zcela...
AdEasy Viral Titer kit je jednoduchá ELISA pro stanovení adenovirového titru. Detekuje kapsidový protein zvaný hexon, který je nezbytný pro replikaci adenoviru. Na rozdíl od tradičních ředících testů...
AdEasy Virus Purification Kit umožňuje purifikaci a koncentraci adenoviru (z kmene  Ad5) prostřednictvím stříkačkových filtrů Sartobind® obsahujících iontově výměnný membránový adsorbent, který...