Spotřební materiál pro TapeStation

Agilent RNA ScreenTapes poskytují efektivní a spolehlivou analýzu celkové RNA ze vzorků eukaryotického nebo prokaryotického původu. Podávají informace o kvalitě, množství a velikosti. Ekvivalen čísla...
DNA ScreenTape byly vyvinuty pro analýzu a separaci fragmentů DNA a knihoven až do 5000 bp. Vzorky DNA jsou automaticky nabrány, separovány, zobrazeny a analyzovány pouze po jednom stisknutí tlačítka...
DNA ScreenTape byly vyvinuty pro analýzu a separaci vzorků DNA ve velikosti do 60 000 bp. Vzorky genomické DNA (gDNA) jsou automaticky naneseny na separační ScreenTape, rozděleny, analyzovány a...