Spotřební materiál pro Seahorse XFp

The Seahorse XFp Carrier Tray slouží k umístění tří minidestiček Seahorse XFp Cell Culture Miniplates nebo dvou destiček Seahorse XFp extracellular flux cartridges v uspořádání klasických...
Seahorse XFp Cell Culture Miniplates jsou určeny pro použití se senzorovými kazetami technologie Seahorse XFp, což umožňuje citlivé měření kyslíku a změn pH v buněčných kulturách a primárních buňkách...
Seahorse XFp sensor cartridge and miniplate jsou klíčovými prvky patentovaného systému mikrokomůrek pro analyzátor Seahorse XFp. Jedno balení Seahorse XFp FluxPak obsahuje 12 kazet se senzory...
Kultivační média Seahorse XF Media jsou navržena specificky pro použití při analýzách technologií Seahorse XF. Tato média obsahují minimální množství substrátů, což umožňuje použití substrátu podle...
Palmitate-BSA FAO pro Seahorse XF je substrát mastných kyselin, který je biologicky dobře dostupný, připravený k okamžitému použití a který eliminuje zdlouhavé, časově náročné a variabilní konjugační...
Seahorse XF Plasma Membrane Permeabilizer (PMP) je vynikající činidlo, které permeabilizuje plazmatickou membránu intaktních buněk v kultuře, aniž by došlo k porušení mitochondriální membrány....
Novinka! XF Glycolytic Rate Assay vám umožní přesné měření glykolýzy v živých buňkách, odhalující přechodnou odpověď, rychlé metabolické změny i přepínání metabolismu, které nelze zjistit v...