Spotřební materiál pro Seahorse XFp

Seahorse XFp Cell Energy Phenotype Test rychle určí energetický fenotyp buněk a odhalí jejich metabolický potenciál a stanovuje jejich metabolický potenciál. Vlastnosti Zajišťuje jednoduchou,...
Agilent Seahorse XFp ATP Real-Time rate assay je jediné měření, které dokáže kvantifikovat produkci ATP z mitochondriální a glykolytické dráhy současně bez nutnosti značení v živých buňkách. Okamžitá...
XFp Glycolytic Rate Assay zajišťuje přesné měření glykolýzy v živých buňkách, odhaluje rychlé metabolické změny, které nejsou pozorovatelné na konci laktátových stanovení.  Tento kit je určený pro  ...
Klíčem k pochopení buněčné aktivace, proliferace, diferenciace a dysfunkce  je měření mitochondriální funkce. Cell Mito Stress Test podává mitochondriální profil živých neporušených buněk a poskytuje...
Slouží k zobrazení schopnosti buněk zvýšit rychlost glykolýzy v reálném čase tak, aby se zajistil dostatečný přísun energie buňkám pomocí glykolýzy. Pro přesnější měření toku protonů spojeným s ...
Seahorse XFp Mito Fuel Flex Test Kit poskytuje jedinou metodu, schopnou měřit závislost, kapacitu a flexibilitu buněk pro oxidaci jednotlivých zdrojů energie: glukóza, glutamát nebo mastné kyseliny....
Seahorse XF Plasma Membrane Permeabilizer (PMP) je vynikající činidlo, které permeabilizuje plazmatickou membránu intaktních buněk v kultuře, aniž by došlo k porušení mitochondriální membrány....
Palmitate-BSA FAO pro Seahorse XF je předkonjugovaný substrát mastné kyseliny, kontrolovaný jakostí pro in vitro studium oxidace mastných kyselin s dlouhým řetězcem neporušenými buňkami. Tento...
Seahorse XFp sensor cartridge and miniplate jsou klíčovými prvky patentovaného systému mikrokomůrek pro analyzátor Seahorse XFp. Jedno balení Seahorse XFp FluxPak obsahuje 12 kazet se senzory...
Seahorse XFp Cell Culture Miniplates jsou určeny pro použití se senzorovými kazetami technologie Seahorse XFp, což umožňuje citlivé měření kyslíku a změn pH v buněčných kulturách a primárních buňkách...
Kultivační média Seahorse XF Media jsou navržena specificky pro použití při analýzách technologií Seahorse XF. Tato média obsahují minimální množství substrátů, což umožňuje volbu substrátu podle...
The Seahorse XFp Carrier Tray slouží k umístění tří minidestiček Seahorse XFp Cell Culture Miniplates nebo dvou destiček Seahorse XFp extracellular flux cartridges v uspořádání klasických...

Stránky