Spotřební materiál pro Seahorse XFe

Agilent Seahorse XF ATP Real Time rate assay je unikátní metoda, která dokáže kvantifikovat produkci ATP z mitochondriální a glykolytické dráhy současně bez nutnosti značení v živých buňkách....
Seahorse XF Cell Energy Phenotype Test rychle určí energetický fenotyp buněk a odhalí jejich metabolický potenciál. Fenotypizační testovací souprava Seahorse XF Cell Energy je jednoduchý test, který...
Zátěžové testovací soupravy Agilent Seahorse XF Substrate Oxidation Stres Test Kit předkládají optimalizovaná řešení pro rychlé měření oxidace buněčného substrátu hodnocením změn ve spotřebě kyslíku...
Klíčem k pochopení buněčné aktivace, proliferace, diferenciace a dysfunkce buněk  je měření jejich mitochondriální funkce. Cell Mito Stress Test měří mitochondriální profil v živých neporušených...
Slouží k zobrazení schopnosti buněk zvýšit rychlost glykolýzy, aby se zajistil dostatečný přísun energie buňkám pomocí glykolýzy, tím že buňky nutí využívat více glykolytickou pathway. Protonový...
XF Glycolytic Rate Assay vám umožní přesné měření glykolýzy v živých buňkách, odhalující přechodnou odpověď, rychlé metabolické změny i přepínání metabolismu, které nelze zjistit v laktátových "...
Seahorse XF Mito Fuel Flex Test Kit poskytuje jedinou metodu, schopnou měřit závislost, kapacitu a flexibilitu buněk pro oxidaci jednotlivých zdrojů energie: glukóza, glutamát nebo mastné kyseliny....
Palmitate-BSA FAO pro Seahorse XF je předkonjugovaný substrát mastné kyseliny, kontrolovaný jakostí pro in vitro studium oxidace mastných kyselin s dlouhým řetězcem neporušenými buňkami. Tento...
Seahorse XF Plasma Membrane Permeabilizer (PMP) je vynikající činidlo, které permeabilizuje plazmatickou membránu intaktních buněk v kultuře, aniž by došlo k porušení mitochondriální membrány....
Seahorse XFe96 senzorové kazety, mikrodestičky a kalibrační roztok v jednom balení. Jak tato technologie funguje Pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely.   FAQ Mohu použít prošlé nebo již...
Seahorse XF96 mikrodestičky pro buněčné kultury jsou navrženy pro použití se Seahorse XFe96a XF96 Analyzátory. Tyto mikrodestičky jsou navrženy pro maximální citlivost měření pomocí senzorové kazety...
Inovativní tvar mikrodestičky Seahorse XFe96 Spheroid umožňuje funkční, okamžitá měření metabolismu v 3D in vitro sféroidu. Každý FluxPak obsahuje 6 mikrodestiček pro sféroidy, senzorovou kazetu a...

Stránky