Spotřební materiál pro Seahorse XFe

Novinka!! XF Glycolytic Rate Assay zajišťuje přesné měření glykolýzy v živých buňkách, odhaluje rychlé metabolické změny, které nejsou pozorovatelné na konci laktátových stanovení.  Tento kit je...
Kultivační média Seahorse XF Media jsou navržena specificky pro použití při analýzách technologií Seahorse XF. Tato média obsahují minimální množství substrátů, což umožňuje použití substrátu podle...
Seahorse XF Cell Energy Phenotype Test rychle určí energetický fenotyp buněk a odhalí jejich metabolický potenciál a stanovuje jejich metabolický potenciál. Vlastnosti Zajišťuje jednoduchou, citlivou...
Palmitate-BSA FAO pro Seahorse XF je substrát mastných kyselin, který je biologicky dobře dostupný, připravený k okamžitému použití a který eliminuje zdlouhavé, časově náročné a variabilní konjugační...
Seahorse XF Mito Fuel Flex Test Kit poskytuje jedinou metodu, schopnou měřit závislost, kapacitu a flexibilitu buněk pro oxidaci jednotlivých zdrojů energie: glukóza, glutamát nebo mastné kyseliny....
Seahorse XF Plasma Membrane Permeabilizer (PMP) je vynikající činidlo, které permeabilizuje plazmatickou membránu intaktních buněk v kultuře, aniž by došlo k porušení mitochondriální membrány....
Slouží k zobrazení schopnosti buněk zvýšit rychlost glykolýzy, aby se zajistil dostatečný přísun energie buňkám pomocí glykolýzy, tím že buňky nutí využívat více glykolytickou pathway. Protonový...
Novinka! XF Glycolytic Rate Assay vám umožní přesné měření glykolýzy v živých buňkách, odhalující přechodnou odpověď, rychlé metabolické změny i přepínání metabolismu, které nelze zjistit v...
Seahorse XFe96 senzorové kazety, mikrodestičky a kalibrační roztok v jednom balení. Jak tato technologie funguje Pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely.   FAQ Mohu použít prošlé nebo již...
Jste si jistí, že víte opravdu o všem, co Vám buňky říkají? Agilent Seahorse XF Real-Time ATP rate assay je jediný experiment navržený pro měření produkce ATP v živých buňkách bez nutnosti značení, z...
Agilent Seahorse XF ATP Real Time rate assay je jediné měření, které dokáže kvantifikovat produkci ATP z mitochondriální a glykolytické dráhy současně bez nutnosti značení v živých buňkách, okamžité...
Seahorse XFe24 senzorové kazety, mikrodestičky a kalibrační roztok v jednom balení. Jak tato technologie funguje Pouze pro výzkum, ne pro diagnostické účely. FAQ Mohu použít prošlé nebo již použité...

Stránky