Spotřební materiál pro Bionalyzer

RNA RNA kity byly vyvinuty pro efektivní, spolehlivou a rychlou analýzu celkové RNA, mRNA nebo cRNA. Zajišťují informaci o kvalitě a kvantitě analyzovaných RNA vzorků. Patentovaný RNA Integrity...
DNA DNA kity byly vyvinuty pro určení velikosti a kvantity fragmentované DNA, PCR fragmentů nebo produktů štěpení DNA restrikčními enzymy. Jednoduchou přípravou vzorku vznikají rychlé, spolehlivé a...
PROTEIN  Agilent Protein 80 a Protein 230 kity byly vyvinuty pro určení velikosti, kvality a kvantity proteinových vzorků. Umožňují tak efektivní, spolehlivou a rychlou analýzu bez dlouhé přípravy...