Rozbití buněk & Stabilizace

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz.
Naše produkty SideStep II QRT-PCR, využívající naší technologii Brilliant QRT-PCR, umožňují efektivní buněčnou lyzy RNA stabilizaci a citlivou kvantitativní analýzu genové exprese bez RNA purifikace...
Náš SideStep lyzační a stabilizační pufr používá jednozkumavkový systém. Výhodou tohoto systému je, že k purifikaci není nutná soustava kolonek, protože vše probíhá v jednom roztoku. Náš patentovaný...
Náš SideStep lyzační a stabilizační pufr zajišťuje přesnou genovou expresi tím, že zabraňuje ztrátám a degradaci vzorku. Tento pufr dokáže rozbít buňky a stabilizovat uvolněné nukleové kyseliny po...
SideStep kit pro izolaci mRNA nabízí rychlou (30 minut) a účinnou metodu pro získání mRNA přímo z buněk bez nutnosti purifikace celé RNA. Ušetříte tím jak čas, tak i peníze.   Jednoduchá metoda pro...