Random Mutagenesis

Kompetentní buňky XL-1 Red umožňují vysoce efektivní, rychlý a reprodukovatelný způsob zavedení náhodných mutací do klonovaného genu. Tato metoda zaručuje rozmnožení klonovaného genu do kompetentních...
Kity GeneMorph II Random Mutaenesis byly navrženy pro přípravu jednotnějšího spektra náhodných mutací při provádění error-prone PCR. Jiné metody nebo komerčně dostupné kity založené na Taq DNA...