IntraStain Kit

Fixační a permeabilizační sada pro průtokovou cytometrii. IntraStain je určen pro dvoustupňovou fixaci a permeabilizaci jednobuněčných suspenzí. Tento postup umožňuje imunologickou detekci intracelulárních antigenů, zatímco buněčná struktura, morfologický rozptyl světla a imunoreaktivita na buněčném povrchu zůstávají nedotčeny. Buňky ošetřené IntraStain kitem mohou být proto identifikovány v průtokové cytometrii podle jejich vlastností rozptylu světla a exprese povrchových markerů, zatímco jsou současně analyzovány jejich intracelulární antigeny. Intracelulární barvení v průtokové cytometrii je užitečná technika při analýze intracelulárních antigenů a ukázala se jako účinný nástroj při studiu imunologické signalizace.

Řada markerů byla optimalizována pro značení buněk při použití v kombinaci s IntraStain.

CE-IVD

Souprava obsahuje 100 testů

Objednací číslo: K2311

 

Autor: Iva Adamová - Produktový specialista (Skupina genomiky a diagnostiky)
Tel: 702 281 171
Poslední aktualizace: 05/05/2020 - 21:20

Brožury, Technické specifikace