Protein Interactions

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz.
InterPlay Adenoviral TAP System kombinuje náš unikátní systém tandemové afinitní purifikace (TAP) s naším exkluzivním systémem pro přenos adenovirových genů (AdEasy Adenoviral Vector Systém), což...
InterPlay Mammalian TAP System vám umožní obnovit interagující proteiny ze savčích buněk. Tato metoda je založena na expresi vašeho proteinu fúzovaného se dvěma afinitmími tagy: streptavidinem (SBP,...