Promývací a stabilizační roztoky

ChIP-on-Chip Wash Buffer kit od firmy Agilent slouží pro odstraněnínenahybridizované nebo částečně hybridizované značené DNA z povrchu arraye, což potlačuje šum signálu. Kit je validován pro použití...
Stabilizační a vysušovací roztoky od firmy Agilent jsou optimalizovány pro snížení degradace barviček Cy 3 a Cy 5 vlivem ozonu během přípravy microarraye. Tyto roztoky by měly být použity, pokud...
Aditiva pro Microarray Wash Buffer od firmy Agilent slouží k přípravě Conditioning Solution a Wash Buffer 2 pro provedení aCGH microarrayí na instrumentech HS 400 Pro nebo HS 4800 Pro od firmy Tecan...