Přístroje Seahorse XF

Analyzátor Seahorse Extracellar Flux XFe96 měří klíčové indikátory mitochondriální respirace a glykolýzy a sice rychlost spotřeby kyslíku (OCR) a rychlost okyselování extracelulárního prostředí (ECAR...
Seahorse XFe24 Analyzer měří OCR a ECAR živých buněk ve 24-jamkovém formátu. Tyto parametry jsou klíčovými indikátory mitochondriální respirace a glykolýzy a umožňují pohled na buněčnou metabolickou...
Agilent Seahorse XF HS Mini Analyzér měří mitochondriální respiraci a glykolýzu a také produkci ATP živých buněk v osmijamkovém formátu na mikrodestičce. Díky rychlému a snadnému nastavení je...
Agilent Seahorse Analytics je nejnovější bezplatná aplikace pro analýzu dat z analyzérů Agilent Seahorse XF. Nástroj Seahorse Analytics je dostupný jako cloud, což znamená, že neinstalujete do svého...