Polymerázy & ostatní enzymy

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz.
Kenow Fill-In Kit obsahuje komponenty potřebné pro provedení reakcí částečného zaplnění pro přípravu genomové DNA pro vložení do Lambda FIX II vektoru. Tento kit lze také použít pro kompletní...
SP6 RNA Polymerase je DNA dependentní RNA polymeráza s vysokou sekvenční specificitou pro promotorové sekvence SP6. Tato polymeráza je schopna syntetizovat RNA od 5´ do 3´ a zahrnuje 35S, 32P a 33P...
RNA polymerázy bakteriofágů T3 a T7 jsou DNA dependentní RNA polymerázy s vysokou sekvenční specificitou pro T3 a T7 promotory. Obě tyto polymerázy syntetizují RNA od 5´ do 3´ a zahrnují 35S, 32P a...
 Pfu polymerázy první generace, jako např  Pfu, PfuTurbo a PfuUltra byly vylepšeny způsoby uvedenými v seznamu níže. Vylepšené produkty PfuUltra II  a Herculase II poskytují veškeré výhody enzymů...
DNázové a RNázové produkty byly purifikovány a testovány tak aby neobsahovaly žádné látky, které by mohly způsobit degradaci nukleových kyselin. RNace-it ribonukleázový koktejl spojuje RNázu A  a...