PCR & RT-PCR purifikace nukleových kyselin

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz.
Tento kit umožňuje rychlou a účinnou izolaci čisté DNA z agarózových gelů. Extrakční roztok se přidá ke kousku gelu, který obsahuje daný fragment a vše se přesune do speciální centrifugační kolonky....
Tyto kity zajišťují rychlou metodu pro simultální purifikaci PCR produktů od primerů, nenavázaných nukleotidů zbytků pufrů a enzymů. Purifikace PCR produktů od 100 bp po dlouhé PCR amplikony Vysoce...
Tento kit zajišťuje rychlou metodu pro purifikaci plazmidové DNA z bakteriálních kultur. Zahrnuje speciální matrix z křemičitých vláken v mikrocentrifugační kolonce pro odběr DNA v přítomnosti...
Jednoduchá, netoxická metoda purifikace genomové DNA   RecoverEase DNA isolation kit je schopný získat velké množství genomové DNA (100-500kb), která je plně hydratovaná a připravená k velkému...
RNA Izolační kit je přímočará metoda pro získání RNA pomocí magnetických kuliček nebo centifugace, kterou lze použít pro genovou expresi a další analýzy. Absolutely Total RNA – účinná metoda...