PathDetect Pathway Profiling Systems

Tyto systémy slouží k určení toho, zda genový produkt nebo sloučenina aktivují dráhy vedoucí k syntéze specifických enhancerů. Když jsou systémy PathDetect cis-reporting a expresní plasmidy kódující...
Určete přímou nebo nepřímou účast nových genových produktů, růstových faktorů a potenciálních léčiv ve specifických drahách s našimi systémy PathDetect Trans-Reporting. Snadné zjištění toho, zda váš...