Optimalizace, Žebříčky & Markery

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz.
Perfect Match PCR Enhancer je přípravek, který zvyšuje specifitu a výtěžek primárních produktů při PCR amplifikaci. Při přidání do genomových PCR reakcí tento posilovač destabilizuje velké množství...
Toto aditivum zlepšuje spolehlivost a výtěžnost běžných Taq-PCR reakcí. Toto aditivum zvyšuje účinnost Taq DNA polymerázy při elongační fázi každého cyklu tím, že snižuje počet chyb, které zastavují...
Tento kit je navržen tak, aby zvýšil účinnost klonování fragmentů s tupými/nespecifickými konci (blunt-end), které vznikly při PCR Vytváří fragmenty DNA s tupými, nespecifickými konci do 30 minut...
PCR deoxynukleotidový mix 25mM každého klasického dNTP (GATC) lze použít s jakoukoliv PCR variantou včetně QRT-PCR. Tyto reakční pufry mají optimální koncentraci hořčíku pro správný průběh PCR....
Supercoiled DNA ladder obsahuje fragmenty od 2 kb do 10 kb s 1-kb rozdíly a navíc ještě fragment o velikosti 12 kb. Kb DNA Ladder obsahuje totéž, co supercoiled DNA Ladder, ale navíc také 250 bp, 500...