Mycoplasma Detection

Agilent nabízí kity MycoSensor PCR Assay a MycoSensor QPCR Assay k detekci mykoplasmové infekce buněčných kultur. Kity umožňují detekci 8 nejčastěji se vyskytujících tkáňových agents: M. arginini, M...
Náš Mycoplasma Plus PCR Primer Set detekuje infekci všech forem mykoplasmy jedním silným proužkem PCR produktu (tripletem pro Acheloplasma). Kit také obsahuje kontroly pro ověření PCR amplifikace a...