Modifying Enzymes-RNase & DNase

DNasa I zbavená RNas katalyzuje rozpad dvouvláknové DNA na oligonukleotidy 1,2 a mononukleotidy. Tento enzym byl izolován jako směs čtyř isoenzymů z bovinního pankreatu, které přednostně štěpí vazby...
Ribonukleasa H (RNasa H) je endoribonukleasa, která specificky degraduje RNA v DNA-RNA hybridech za vzniku oligoribonukleotidů o velikosti 2 – 9 bazí končících 5‘ fosfátem. Tento enzym nedegraduje...
RNace-IT Ribonuclease Cocktail je směs dvou RNas: RNasy A a nespecifické RNasy T1 získané z plísně Aspergillus oryzae. Kombinace aktivit těchto rinobukleas má za následek rozpad RNA na malé...
RNase Block Ribonuclease Inhibitor je protein o molekulové hmotnosti 50 kDa, který specificky inhibuje běžné eukaryotické RNasy: RNasu A, RNasu B a RNasu C. Je to rekombinantní ribonukleasový...