Modifying Enzymes-Ligation

DNA Ligation Kit obsahuje T4 DNA ligasu pro vysoce účinné ligace. Kit je optimalizovaný pro použití v kombinaci s našimi lambda ramínky a plasmidovými vektory. Pro ligace jak lepivých, tak tupých...
Pfu DNA ligasa je rekombinantní enzym získaný z hypertermofilní mořské archaebakterie Pyrococcus furiosus, který katalyzuje spojení mezi přilehlými 5‘-fosfátovými a 3‘‑hydroxylovými konci...
T4 DNA ligasa je určena k ligaci lepivých konců v reakci probíhající přes noc. Katalyzuje vznik spojení mezi přilehlými 5‘-fosfátovými a 3‘-hydroxylovými konci dvoušroubovice DNA tvorbou...