Metabolická analýza Seahorse XF

V dnešní době, kdy je známo více než 20 000 různých genů, 200 000 různých proteinů a přes 1000 různých metabolických drah a procesů nemůžete sledovat a měřit všechno najednou. Co ale měřit můžete je...
Analyzátor Seahorse Extracellar Flux XFe96 měří klíčové indikátory mitochondriální respirace a glykolýzy a sice rychlost spotřeby kyslíku (OCR) a rychlost okyselování extracelulárního prostředí (ECAR...
Seahorse XFp Analyzer měří metabolické parametry OCR a ECAR živých buněk v 8-mi jamkovém formátu minidestičky. Pro rychlé a snadné použití je analyzátor Seahorse XFp ideálním řešením pro rutinní...
Real-time, live cell metabolic analysis - Measure What's Important The role of metabolism in cellular and physiological processes is well established, with many diseases now linked to metabolic...
Join us for an Agilent Cell Analysis Workshop on 24th March 2020 Location: Department of Physiology  – Faculty of Medicine, Masaryk University Address: Kamenice 753/5, Brno, Czech Republic Room: ...
Date: 2nd and 3rd April 2020 Please, join our virtual seminar and workshop and you will learn: What are new developments and applications in Seahorse XF technology How to choose a Seahorse XF...