Metabolická analýza Seahorse XF

V dnešní době, kdy je známo více než 20 000 různých genů, 200 000 různých proteinů a přes 1000 různých metabolických drah a procesů nemůžete sledovat a měřit všechno najednou. Co ale měřit můžete je...
Analyzátor Seahorse Extracellar Flux XFe96 měří klíčové indikátory mitochondriální respirace a glykolýzy a sice rychlost spotřeby kyslíku (OCR) a rychlost okyselování extracelulárního prostředí (ECAR...
Seahorse XFp Analyzer měří metabolické parametry OCR a ECAR živých buněk v 8-mi jamkovém formátu minidestičky. Pro rychlé a snadné použití je analyzátor Seahorse XFp ideálním řešením pro rutinní...
Připravujeme pro vás další ročník Setkání uživatelů Seahorse na 11. a 12. dubna 2019 společně s oddělením Bioenergetiky. Dvoudenní workshop se bude konat ve Fyziologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze...