Metabolická analýza Seahorse XF

V dnešní době, kdy je známo více než 20 000 různých genů, 200 000 různých proteinů a přes 1000 různých metabolických drah a procesů nemůžete sledovat a měřit všechno najednou. Co ale měřit můžete je...
Analyzátor Seahorse Extracellar Flux XFe96 měří klíčové indikátory mitochondriální respirace a glykolýzy a sice rychlost spotřeby kyslíku (OCR) a rychlost okyselování extracelulárního prostředí (ECAR...
Real-time, live cell metabolic analysis - Measure What's Important The role of metabolism in cellular and physiological processes is well established, with many diseases now linked to metabolic...
Join us for an Agilent Cell Analysis Workshop on 24th March 2020 Location: Department of Physiology  – Faculty of Medicine, Masaryk University Address: Kamenice 753/5, Brno, Czech Republic Room: ...