Mammalian Expression Vectors

Vektory  StrataClone Mammalian Expression byly navrženy pro vysoko-úrovňovou expresi epitopem značených proteinů v savčích buňkách. Využití technologie StrataClone umožňuje rychlé klonování PCR...
Indukovatelný savčí expresní systém LacSwitch II využívá vylepšeného vektorového systému, ve kterém bylo několik elementů modifikováno pro kontrolu genové exprese v eukaryotických buňkách....
Vektor pSG5 je 4,1 kb eukaryotický expresní vektor vytvořený kombinací vektorů pKCR2 a Stratagene pBS. Vysoký počet kopií tohoto plasmidu umožňuje získat velké množství dvouvláknové DNA. In vivo...
Klonovací systém pCMV-Script PCR je PCR klonovací metoda, která může být provedena během 1 hodiny bez přidávání bazí k primerům. Kit umožňuje účinné klonování PCR fragmentů s vysokým výtěžkem a...
Technologie značení epitopem je skvělým prostředkem funkční analýzy vašich proteinů bez nutnosti hledat pro každý z nich jinou protilátku. Vektory pCMV-Tag mají jednu kopii dostupných epitopových...