Library Packaging

Jednotný formát extraktu Gigapack III packaging usnadňuje obalovací procedury a zvyšuje účinnost a reprezentaci knihoven vytvořených z vysoce methylované DNA. Gigapack III packaging umožňuje chránit...