Ladders, Markers & Restriction Enzymes

Tyto luminiscenční nálepky slouží pro přesné označení a zarovnání autoradiografu. Lze je snadno připevnit k plastovému obalu nebo k papíru. Markery emitují nízko-úrovňové luminiscenční světlo spíše...
Enzym Dpn I je ideální pro klonování a Southern blot. Vysoká čistota přípravy enzymu Obsahuje 10X univerzální reakční pufr   Detaily a specifikace naleznete zde. Manuály a protokoly naleznete zde.  ...
Detekční systém Illuminator chemiluminiscent byl navržen pro použití s kitem Prime-It Fluor, který inkorporuje fluoreskující nukleotidy do náhodně aktivovaných DNA prób. Po hybridizaci nukleových...