High Fidelity PCR enzymy

PfuUltra II DNA polymerasa je standardem pro vysoce kvalitní PCR. Její použití je vhodné při aplikacích, které vyžadují vysokou přesnost (např. klonování, studium krystalové stuktury proteinů, nebo...
Herculase II polymerasa poskytuje vysoké výtěžky při krátké době extenze (15 s/kb), a to pro DNA o délce až 23 kb. Herculase II pomáhá úspěšně překonat problémy PCR při amplifikaci jakkoli složitých...
Tato mutace Pfu DNA polymerasy umožňuje její bezproblémové přejití přes uracil lokalizovaný v templátu nebo inkorporovaný do prodlužujícího se řetězce a tím předejít přerušení extenze vlákna při PCR...
Easy-A High-Fidelity klonovací enzymy v sobě kombinují vysokou přesnost 3´-5´opravného čtení s vysokou účinností klonování Taq polymerasy. PCR produkty amplifikované pomocí Easy-A mohou být rovnou...
AccuScript High-Fidelity reversní transkriptasa (RT) přináší 3,7x vyšší přesnost než jiné komerčně dostupné reversní transkriptasy a 6,6x vyšší přesnost než AMV RT. AccuScript PfuUltra II RT-PCR kit...