Hardware pro zpracování microarray

SureScan Microarray skener pro detekci laserem indukované fluorescence je navržený pro čtení microarrayí otisknutých na standardní sklíčko o rozměrech 1 x 3 palce. Skener měří simultánně intensitu...
Nový SureScan Dx Microarray skener nese CE-IVD certifikát pro Evropskou unii, Island, Island, Korei, Norsko, Singapur a Švýcarsko. SureScan Dx tvoří základnu našeho řešení pro analýzu microarrayí a...
Microarray hybridizační pece jsou optimalizovány pro účinnou hybridizaci Agilent mikroarrayí. Tyto systémy umožňují nastavení teploty a rychlosti rotátoru. Agilent rotátor Rack disponuje kapacitou až...