Fluorescent Protein Expression

Vektory Vitality hrGFP (humanized Renilla Green Fluorescent Protein) II Mammalian Expression podporují různé druhy expresí, což je dělá ideální volbou pro exprese všech specifických aplikací....
Produkty Vitality hrGFP (humanized, Renilla reniformis green fluorescent protein) jsou optimální pro studie exprese proteinů v savčích buňkách, které zkoumají expresi genu, účinnost transfekce a...