Expresní Microarray

SurePrint G3 Human Gene Expression Microarrays poskytují komplexní pokrytí genů a transkriptů s nejnovější aktualizací. Nový SurePrint G3 Human Gene Expression v3 Microarray nabízí dlouhé nekódující...
Human Exon Microarrays Agilent SurePrint G3 Human Exon Microarrays zahrnují sondy zaměřené na jednotlivé exony, jež umožňují podívat se za hranice genu a zjistit relevantní expresní změny na úrovni...
Mouse Gene Expression Microarrays Agilent SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarrays poskytují komplexní pokrytí genů a transkriptů s využitím nejnovější anotace databází. Nové SurePrint G3...
Custom CGH & CGH+SNP Microarrays Agilent zákaznické CGH & CGH+SNP Microarrays využívají SurePrint technologii k navržení a přípravě arrays. Využijte k tomu webovou aplikaci SureDesign....
Gene Expression Wash Buffer Kit je ověřený kit sloužící k promývání po fázi hybridizace na Agilent mikroarray platformě pro získání spolehlivých a reprodukovatelných výsledků.   Gene Expression Wash...