Exon microarray

Human Exon Microarrays Agilent SurePrint G3 Human Exon Microarrays zahrnují sondy zaměřené na jednotlivé exony, jež umožňují podívat se za hranice genu a zjistit relevantní expresní změny na úrovni...