Epigenetika a genová regulace

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz.
Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz.
Custom ChIP-on-chip Microarrays Vytvořte si vlastní návrh microarrays pomocí online aplikace SureDesign a zaměřte se ve své práci pouze na to, co Vás skutečně zajímá. navrhněte si vlastní próby...
Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz.
SureTag Labeling Kit SureTag Labeling Kit poskytuje reagencie potřebné k přečištění a naznačení DNA při přípravě hybridizace u metod aCGH, ChIP-on-chip, DNA metylace nebo genové expresi (FFPE vzorky...