Enzymy s vysokým výtěžkem a citlivostí

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz.
Paq 5000 DNA polymeráza je schopná rychle a robustně amplifikovat až 6-kb genomové DNA. Se zkrácenou extensní rychlosti 30sec/kb a spolehlivými výsledky. Paq 5000 je alternativa pro Taq a může být...
Herculase II dává obrovské výtěžky s tak krátkým extenzním časem jako 15 sec/kb, i u tak velkých genomových DNA až 23 kb velkých. Herculase II usnadňuje práci se složitými cíli PCR, ať jsou jakkoliv...
AffinityScript Multiple Temperature Reverzní transkriptáza (RT) je schopná vyprodukovat nejvyšší množství cDNA ve velkém rozmezí teplot s vysokou afinitou k primer/templátovým komplexům. Je schopná...
PicoMaxx má citlivost, která dokáže detekovat nízké množství kopií cílových oblastí a zároveň robustnost vůči efektů PCR inhibitorů bez potřeby další purifikace a s ní spojené ztráty DNA. PicoMaxx...