Enzymy pro GC bohaté oblasti

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz.
Herculase II dává obrovské výtěžky s tak krátkým extenzním časem jako 15 sec/kb, i u tak velkých genomových DNA až 23 kb velkých. Herculase II usnadňuje práci se složitými cíli PCR, ať jsou jakkoliv...
PfuTurbo Cx byla vytvořena z mutantní Pfu DNA polymerázy, která není ovlivněna přítomností uracilu což umožňuje polymeráze bez zadrhávání přečíst celé vlákno které uracil obsahuje nebo vytvořit...
AffinityScript Multiple Temperature Reverzní transkriptáza (RT) je schopná vyprodukovat nejvyšší množství cDNA ve velkém rozmezí teplot s vysokou afinitou k primer/templátovým komplexům. Je schopná...
Už žádná další extrakce.   SureDirect Blood PCR Kit umožňuje přímou amplifikaci DNA z mnoha vzorků jako tekutá krev, zaschlá krev na papíru, sérum a plasma. Rezistence vůči inhibitorům a další běžné...
PicoMaxx má citlivost, která dokáže detekovat nízké množství kopií cílových oblastí a zároveň robustnost vůči efektů PCR inhibitorů bez potřeby další purifikace a s ní spojené ztráty DNA. PicoMaxx...