Dual Expression Vectors

pDual Expression Vector nabízí vysoko-úrovňovou expresi heterologních genů v savčích i prokaryotních systémech. Speciálním rysem vektoru pDual jsou náhodně uspořádané bakteriální Shine-Dalgarno a...
Vektor pBK-CMV vám umožní exprimovat proteiny jak v E. coli, tak i v savčích modelových systémech, a to bez nutnosti subklonování do dalšího vektoru, což značně ušetří váš čas. V savčích buňkách je...