DNA Transfection

GeneJammer je patentová receptura nových polyaminů ideálních pro transientní nebo stabilní transfekce široké škály buněčných typů. GeneJammer nabízí účinnost s minimální cytotoxicitou jak v sérovém,...
LipoTAXI pro transfekci savčích buněk obsahuje unikátní lipidovou, téměř netoxickou formulaci, která byla testována více než 30 buněčnými liniemi a ukázala se jako vysoce efektivní pro transfekci...
MBS Mammalian Transfection kit vám pomůže zvýšit účinnost transfekce až 100x. Buňky jsou inkubovány s koprecipitátem CaPO4/DNA pouhé 3 hodiny místo 6 - 12 hodin při použití tradičních metod...
Kity Mammalian Transfection obsahují všechny nezbytné reagencie pro zjednodušený protokol účinného a rychlého provedení transfekce DNA do savčích buněk. Až 100x vyšší výtěžek stabilních...
ViraPack Transfection kit je založen na modifikované metodě užívající CaPO4 k transfekci DNA pro vysoce účinné zavedení virových plasmidů do buněk linie HEK293. Bezkonkurenční účinnost s ...