Competent Cells-Routine Protein Expression

Kompetentní buňky BL21-Gold disponují fenotypem s vysokou účinností transformace (Hte) a mají inaktivovaný gen kódující endonukleasu I (endA). Dohromady tyto dvě vlastnosti umožňují přímé klonování...
Kompetentní buňky TKB1 jsou odvozeny od kmene BL21 a jsou určeny k použití s vektory pET, pCAL nebo jinými vektory s T7 promotorem. Kompetentní buňky TKX1 jsou odvozeny od kmene XL1-Blue a jsou...