Competent Cells-Difficult Protein Expression

Kmeny BL21-CodonPlus obsahují extra kopie genů, které kódují tRNA, jejíž malé množství často limituje translaci heterologních proteinů v E. coli. Jsou ideální pro expresi genů problematických...
Zkombinovali jsme technologii nízké růstové teploty s našimi poprvé uvedenými kompetentními buňkami BL21-CodonPlus a opět tak zvýšili pravděpodobnost úspěšné exprese. Exprese některých genů je...
Kompetentní buňky ArcticExpress jsou určeny pro běžnou bakteriální genovou expresi znesnadněnou nerozpustností proteinu. Tyto buňky jsou odvozeny od vysoce účinného kmene Stratagene BL21-Gold -...
Základní kmen BL21 neobsahuje gen pro T7 RNA polymerasu a může být použit s expresními systémy bez T7 RNA polymerasy. Tento kmen poskytuje tu nejlepší kontrolu exprese genů extrémně toxických...