Competent Cells-Difficult Cloning

Je-li DNA methylována jiným způsobem, než v hostitelských buňkách E. coli, je štěpena jejich   restrikčním systémem. Sestřih DNA před její replikací v hostiteli má za následek vznik knihoven...
Transformací kmenů ABLE C a ABLE K lze vyřešit problém transformace toxickými klony. Kmen ABLE C redukuje počet kopií plasmidů odvozených od ColE1, např. pUC a pBluescript (v porovnání s XL1-Blue...
Replikace eukaryotické DNA v prokaryontních buňkách může být problematická. Určité části eukaryotních genů mohou obsahovat invertované repetice nebo sekundární struktury, jako např. Z‑DNA, které...
Z kompetentních buněk TG1 určených k transformaci elektroporačním způsobem je možno připravit až 1 x 1010 transformantů/µg DNA. Tyto buňky je třeba pouze rozmrazit, smíchat s DNA a elektroporovat....
Tyto kompetentní buňky umožňují tu nejefekivtnější možnou transformaci při klonování velkých plasmidů a ligované DNA.  XL10-Gold Ultracompetent Cells mají vysoce transformační fenotyp (Hte), který...