Cloning Vectors

Fagemidy pBluescript II (plasmidy s fágovým replikačním počátkem) jsou klonovací vektory navržené tak, aby zjednodušovaly běžně používané klonovací a sekvenační postupy, zahrnující tvorbu vmezeřených...
Vektory pBC byly odvozeny od fagemidu pBLuescript II, jehož gen pro ampicilinovou resistenci byl nahrazen genem pro resistenci k chloramfenikolu. Fagemidy pBC (plasmidy s fágovým replikačním počátkem...
Novinka SuperCos I je 7,9-kb kosmidový vektor obsahující bakteriofágové promotorové sekvence ohraničené unikátními klonovacími místy. Tato struktura umožňuje rychlou syntézu tzv. „walking“ prób...