Cloning Vectors-Lambda

Tyto kity jsou určeny k tvorbě cDNA knihoven. Neumožňují in vivo vystřižení klonovaných fragmentů. Knihovny mohou být prověřovány jak protilátkami, tak i próbami. Předštěpeno EcoR I > 1 x 107 pfu/...
Vektory Lambda ZAP II kombinují vysokou účinnost lambda vektorových systémů s univerzálností plasmidových systémů. Umožňují expresi vašeho genu v prokaryontním hostiteli pod kontrolou lac promotoru....
Vektory Lambda DASH II a Lambda FIX II nabízí tradiční genomové klonování fragmentů o velikosti od 9 do 23 kb. Všechny naše vektory určené k tvorbě genomových knihoven obsahují T3 a T7 RNA promotory...
Vektory ZAP Express a Lambda ZAP-CMV kombinují vysokou účinnost lambda vektorových systémů s univerzálností plasmidových systémů. Vektory ZAP Express umožňují exprimovat vaše geny jak v ...