Cloning Libraries

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz.
Knihovna MegaMan Human Transcriptome je kolekce cDNA vytvořené pomocí mRNA získané z 66 různých zdrojů - 32 lidských tkání a 34 linií lidských rakovinných buněk. Tato knihovna lidského transkriptomu...