CGH+SNP Microarray

CGH & CGH+SNP Mikroarrays je sadou dvoubarevných arrayí obsahujících 60-merní oligonukleotidy navržené a optimalizované experty z Baylor College of Medicine tak, aby cílily na oblasti relevantní...
CGH & CGH+SNP Mikroarrays je sadou dvoubarevných arrayí obsahujících 60-merní oligonukleotidy navržené a optimalizované experty z Baylor College of Medicine tak, aby cílily na oblasti relevantní...
Human Genome CGH+SNP Microarray od firmy Agilent je dvoubarevný čip obsahující 60-merní oligonukleotidové CGH a SNP próby syntetizované in situ technologií SurePrint od firmy Agilent. To umožňuje...
GenetiSure Cancer Research CGH+SNP Array (2 x 400K) má navýšený počet CGH a SNP prób v oblastech genomu, které jsou spojované s různými onemocněními a umožňuje detekci jednotlivých změn počtu kopií...