Cell-Based Assays

Luciferase Assay kit poskytuje rychlé, citlivé a kvantitativní měření aktivity reportérové luciferasy mouchy Photinus pyralis v kultivovaných savčích buňkách. Kit byl navržen pro použití se systémy...
LumiMax® Superoxide Anion Detection Kit kvalitativně detekuje přítomnost superoxidových radikálů a superoxiddismutasy v buněčné kultuře s citlivostí převyšující standardní metody založené na luminolu...