cDNA Syntéza

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz.
QPCR kit pro syntézu cDNA AffinityScript je navržen pro nejvyšší možnou účinnost konverze RNA do cDNA a je plně optimalizován pro použití QPCR. Klíčem k takto vysoké účinnosti tohoto kitu je naše...
Reverzní transkriptáza AccuScript Hi-Fi má v současné době nejvyšší přesnost na trhu. Tato nová reverzní transkriptáza, vytvořená z MMLV, vytváří cDNA s 3x až 6x menším počtem chyb během zahajování...
Tento detekční kit pro detekci miRNA při qRT-PCR obsahuje vysoce specifickou kombinaci reagencií, které jsou schopny detekovat miRNA a podávají stabilní výkon s reprodukovatelnými výsledky. Tento...
Vysoce specifické detekční reagencie pro polyadenylace miRNA z celkové RNA a syntézu jednovláknové cDNA z miRNA. Detekuje zralou miRNA Schopen rozlišit miRNA, které se liší jediným nukleotidem...