Bacterial Expression Vectors

Tento systém poskytuje jednoduchou, šetrnou a účinnou metodu pro vysoko-úrovňovou expresi a purifikaci proteinu. Celý systém zahrnuje expresní vektory pCAL obsahující kalmodulin vázající peptidovou...
Expresní systém pET (pro E. coli)je široce využívaný  pro in vivo  bakteriální expresi díky značné aktivitě bakteriofágové T7 RNA polymerasy a její selektivitě k jejím analogickým promotorovým...
Expresní systém Variflex nabízí vektory s unikátními tagy, které zlepšují využitelnost E. coli coby hostitelského organismu. Součástí naší nabídky tagů jsou tři různé SET tagy, které zvyšují...