Analýza promotoru

Více informací naleznete na stránkách firmy Agilent Technologies nebo nás kontaktujte na info [at] hpst.cz.
Human ENCODE ChIP-on-chip microarraye od firmy Agilent jsou navrženy pro identifikaci lidských DNA vázajících proteinů v ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements) oblastech genomu. 53 000 genů spolu s ...
Mouse Promoter microarraye od firmy Agilent jsou optimalizovány prostřednictvím prób validovaných pro ChIP-on-chip technologii a specificky navrženy pro lokální analýzu myších DNA vázajících proteinů...
Non-Human ChIP-on-chip microarraye od firmy Agilent přináší vědcům možnost jasného vhledu do výzkumu druhů prostřednictvím tradiční chromatinové imunoprecipitace (ChIP), která byla spojena s výkonnou...
Human Promoter microarraye od firmy Agilent jsou optimalizovány prostřednictvím prób validovaných pro ChIP-on-chip technologii a specificky navrženy pro lokální analýzu lidských DNA vázajících...