Time-of-Flight (TOF)

Technologie time-of-flight hmotnostní spektrometrie zaznamenala v posledním desetiletí vzestup díky svým výhodám jako jsou vysoká citlivost při sběru plných spekter, vysoká rychlost, hmotnostní rozlišení a přesnost hmoty. Ve spojení s chromatografickýcmi technikami se uplatňuje ve výzkumných a vědeckých laboratořích, kde je cílem identifikace neznámých látek. Avšak i v rutinních laboratořích je TOF MS ideálním nástroje například pro screening pesticidů, environmentálních kontaminantů nebo veterinárních léčiv.

 

Agilent 6230B TOF LC/MS systém poskytuje přesné měření hmoty pro širokou škálu aplikací, zahrnujících profilování, identifikaci, charakterizaci a kvantifikaci jak malých tak velkých molekul. Tento...