Tenké vrstvy a povrchy

 • Charakterizace sub-nm bandpass filtrů
  pdf, 103.03 KB
 • Měření fotovoltaických článků pomocí Cary 5000 s DRA2500
  pdf, 138.54 KB
 • Měření tloušťky vrstvy reflektančními technikami
  pdf, 277.35 KB
 • Charakterizace sub-nm bandpass filtrů
  pdf, 103.03 KB
 • Měření tloušťky vrstvy reflektančními technikami
  pdf, 277.35 KB
 • Charakterizace sub-nm bandpass filtrů
  pdf, 103.03 KB
 • Měření tloušťky vrstvy reflektančními technikami
  pdf, 277.35 KB
 • Měření vysoké optické hustoty_8Abs
  pdf, 176.08 KB
 • Automated, unattended multi-angle transmission and absolute reflection measurements on architectural and automotive glass using 7000UMS
  pdf, 1.22 MB
 • Characterizing cube beamsplitters using 7000UMS
  pdf, 533.47 KB
 • Coated wafer mapping using 7000UMS
  pdf, 836.57 KB
 • Gaining deeper insights into thin film response using UMA
  pdf, 384.02 KB
 • High volume optical component testing using 7000UMS with solid autosampler
  pdf, 839.32 KB
 • Investigating the angular dependence of absolute specular reflection using 7000UMS
  pdf, 1 MB
 • Measuring angular refl ectance of optically active materials using 7000UMS
  pdf, 464.71 KB
 • Measuring optical densities over 10 Abs on the 7000UMS
  pdf, 286.07 KB
 • Optical characterization of thin films using UMA
  pdf, 289.05 KB
 • Quality control of beam splitters and quarterwave-mirrors using 7000UMS
  pdf, 1.7 MB
 • Stanovení stopových prvků v isopropylalkoholu pomocí MP-AES s EGCM
  pdf, 347.5 KB
 • Pozitivní a nedestruktivní identifikace nátěrů na akrylové bázi
  pdf, 1.85 MB
 • Stanovení směsného poměru v dvousložkových nátěrových systémech
  pdf, 299.7 KB