Software pro disoluce

Agilent Dissolution Workstation Software omužňuje ovládat až čtyři Agilent disoluční systémy spojené s automatickým odběrem vzorků z jednoho počítače. Uživateli tak umožňuje tvorbu, editaci,...
Cary WinUV Dissolution Software podporuje jak Agilent Multicell tak i Fiber Optic Online UV disoluční systémy. Software generuje přesné a spolehlivé informace a umožňuje pracovat s celou řadu vzorků...
Agilent LC Dissolution Software je přídavným SW do OpenLAB ChemStation Workstation, ze získaných dat z měření disoluční vzorků poskytuje disoluční reporty. V kombinaci s OpenLAB ECM or OpenLAB Data...