Selektivní GC detektory

Agilent 8355 SCD (Sulfur Chemiluminescence Detector)  Chemiluminiscenční detektor selektivní pro síru Agilent 8355 SCD poskytuje lineární a ekvimolární odezvu pro sirné sloučeniny. Nejprve jsou...
Agilent 8255 NCD (Nitrogen Chemiluminescence Detector) Chemiluminiscenční detektor selektivní pro dusík Agilent 8255 NCD poskytuje lineární a ekvimolární odezvu pro dusíkaté sloučeniny. Nejprve jsou...