Ramanovy spektrometry

Portfolio Agilentu zahrnuje i produkty z oblasti Ramanovy spektroskopie a to především s využitím v oblasti farmaceutické výroby. Tyto přístroje využívají jedinečné a patentované technologie. Více informací naleznete na stránkách jednotlivých produktů.

Anaylzátor pro identifikaci vstupních surovin   RapID je systém nové generace v oblasti přenosných Ramanovských přístrojů pro identifikaci vstupních surovin, který umožňuje rychlé nalaýzy nejn v...
Kvantitaivní farmaceutická analýza   Přístroj TRS 100 umožňuje rychlé a snadné analýzy tablet a kapsulív rámci farmaceutického QC testování. Snadnější implementace než u ostatních spektroskopických...
Vaya Přenosný Raman pro ověření totožnosti vstupních surovin   Přenosný Ramanův spektrometr Agilent Vaya zvýší propustnost ověřování identity vstupních surovin, aniž by stoupaly náklady, a to díky...